Process från tidigt skede till överlämning

Åke 2018-04-10


Vi erbjuder en effektiv helhetslösning från tidigt planeringsskede till överlämning. Detta har applicerats på Roslagsbanan och Saltsjöbanan och visat goda resultat.


Vad de olika skedena innehåller presenteras nedan: