Åke Alexandersson, årets eldsjäl 2017

2017-04-13


img-id
För tredje året i rad har Trafikförvaltningen tilldelats SLL:s miljöpris. Den här gången i kategorin Årets Eldsjäl. Pristagaren för år 2017, är Åke Alexandersson, projektledare för Buller och övrig omgivningspåverkan.

Åke har genom sina innovativa och framgångsrika insatser i bullerskyddsarbetet bidragit till att nya okonventionella tekniker har testats och genomförts på Roslagsbanan. Exempel på det är åtgärder nära källan som spårnära skärmar, rällivdämpare och hjuldämpare. Med dessa alternativa tekniker och åtgärder har inte bara kostnaderna för bullerskyddsåtgärder minskat väsentligt, även barriäreffekten har minskat i jämförelse med om traditionella träskärmar hade byggts.

På frågan vad som driver honom svarar han kort och gott, ”Att se helheten och skapa en miljö med mindre bullerstörningar såväl när det gäller utomhusmiljön som miljön inom hemmets fyra väggar:”

Program Roslagsbanan är mycket stolta och glada för att åter få bekräftelse på att vi ligger i framkant i vårt miljöarbete. Stort grattis, Åke!