Pågående projekt

2018-05-07


Buller från tåg kan påverka både hälsa och miljö. Vi arbetar med flera olika metoder och åtgärder som har till syfte att skärma av buller och minska uppkomsten av buller vid källan. Vi jobbar för nuvarande med projekten:

• Buller och övrig omgivningspåverkan (Roslagsbanan & Saltsjöbanan)
• Utredning – bullerskyddsåtgärder vid Nockebybanan och del av Tvärbanan
• Saltsjöbanas upphöjning

Spårnära åtgärder:

Vi förespråkar innovativa kostnadseffektiva åtgärder. Så minskar vi t.ex. buller vid källan:
• Spårnära låga skärmar
• Traditionella bullerskyddsskärmar
• Ljudabsorbenter på plattformskanter, under perrongtak och på bergväggar
• Rällivdämpare
• Hjuldämpare på tågen

Lokala åtgärder:

Som ett komplement genomförs åtgärder lokalt på enskilda fastigheter. Så minskar vi buller lokalt på enskilda fastigheter:
• Lokal skärm på uteplatser vid fasad
• Åtgärder på fönster och friskluftsventiler
• Inglasning av balkonger